Program partnerski Mazowsze

PROJEKT:

„Podniesienie konkurencyjności firmy Techni-Kor s.c. poprzez wdrożenie
innowacyjnych technologii produkcyjnych i nowych usług”


Wartość projektu: 3 979 050,00 PLN
Wysokość dofinansowania z EFRR: 914 879,22 PLN


Okres realizacji: 2014.05.01 – 2015.03.31


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

O NAS OFERTA TECHNOLOGIE REKOMENDACJE DOTACJE CERTYFIKATY GWARANCJE GALERIA KONTAKT LAKIEROWANIE ALUMINIUM – QUALICOAT